BİZANS SARAYI

 

Promontoryum ile anakarayı bağlayan kıstak üzerinde, Elaiussa Sebaste'nin iki limanı arasına hakim bir pozisyona sahip olan bölümü; kentin kuruluşundan yıkıma uğradığı güne kadar sürekli iskan edilmiştir. Destekleyici polygonal duvarın inşası ve ardından bir takım malları depolama amaçlı yapıların yapılmasıyla MÖ 2.-1. yüzyıl arasında güçlenmiştir. Opus quadratum örgülü duvarlar denize karşı sütunlu bir portiko bezemesiyle kuzey limana uzanıp, güneyde imparatorluk döneminde inşa edilmiştir. MS 5. yüzyıl ortalarında, alandaki işlevsel yerleşimin ardından, promontoryumun batısında askeri ve sivil güçler için muhteşem bir mimari kompleks yapılmıştır. Binanın iki kanadı arasındaki bağlantıyı sağlayan iki katta bulunan büyük dairesel bir portikoyla ayırt edilen yapı, zengin dekorasyonuyla apsisli bir koridora ve özel bir şapele sahiptir. Mevcut yapıların çoğu, yeni mimari kompleksin inşası sırasında yeniden kullanılanlardır. Örneğin sütunlu cadde kısmen kapatılmış ve Bizans yapısının giriş koridoruna dönüştürülmüştür. Saray MS 6. yüzyıl ın ilk yarısında yıkılmış ve sistematik bir şekilde yağmalanmıştır. Son defa terkedilişi MS 7. yüzyılın ortalarına tarihlenen kentin son dönemlerinde, sarayın bir kısmı üretimlerin yapıldığı imalathanelere dönüştürülmüştür.

X