KENT DUVARLARI

 

Elaiussa Kenti -özellikle yarımadadaki ilk iskan- Helenistik dönemden (MÖ 1.-2. yüzyıl) itibaren duvarlarla korunmuş; Roma İmparatorluk dönemi (MS 2. yüzyıl) ve Bizans dönemi (MS 5.yüzyıl) süresince güçlenerek çevrelediği alanı arttırmıştır.

Uzantıları, yapısal gelişimleri, yapım teknikleri ve işlevleri farklı; başka dönemlere ait yakın sınırları izlemiş üç duvar, anakaranın burun kesiminde yer alıp, savunma ve yerleşim yeri arasında sınır oluşturmuş olması ve savunma görevi görmesi sebebiyle iki işlevli olup, stratejik açıdan önemli bir alanda konuşlandırılmıştır.

Yalnızca tek bir poligonal duvardan meydana gelen Helenistik duvar; gerisindeki yükseltilmiş iç duvarlarla muhtemelen bağlantılı olan kıstağın karşısında yer alır.
Roma İmparatorluğu döneminde, bölgenin kentsel yapılanma aşamasında, duvarların çevrelediği sınır yaklaşık 70 metreden fazla bir çap içinde genişletilmiş ve girişi iki taraflı kulelerle çevrili bir kapı ile sağlanan opus quadrata örgülü bir duvar eklenmiştir.
Aynı zamanda yeniden yapım aşamasında da kullanılmış olan Roma dönemi duvarları; sarayı koruma amacıyla hemen arkasında, duvar kemerleri içinde inşa edilmiş ve sonrasında Bizans döneminde de kullanmştır.
7. yüzyılda kent son defa terk edildiğinde işlevini kaybetmiş, 2003-2012 arasında yapılmış kazılar sonucu duvarlar gün ışığına çıkarılmış olup ve günümüzde antik Elaiussa Sebaste kentinin en anıtsal görüntüsünü oluşturmakta ve anayoldan geçen herkes tarafından kolaylıkla görülebilir durumdadır.

X