La città

Elaiussa Sebaste’nin en eski bőlűmű antik kentin iki limanına hakim olan yarımada űzerinde yer almaktadır. Anakaraya ince bir kıstakla bağlandıgı nokta herzaman şehrin stratejik bir merkezi konumunda olmuş, aynı zamanda kara ve denizdeki ticari faaliyetlerle de refahı sağlamıştır. Savunma amacı taşıyan polygonal taş duvar MŐ 2. ve 1. yűzyıllar arasına tarihlenmiştir.

 

 

 

MS 2. yűzyılda opus quadratum őrgűlű savunma duvarları yűkselmiş, dikdőrtgen ve yarım daire kuleler eklenmiş ve  yarımadanın bazı yapıları daha gőrkemli hale getirilmiştir. Yarımadanın gűneybatı kőşesinde, iki dikdőrtgen kulenin koruduğu bűyűk anıtsal kapının açıldığı kıstakta yarım daire seklinde bűyűk bir kule inşa edilmiştir. Kuzey limanın őnűnde gri mermer sűtunlu bir portiko yapılmıştır. Portikonun iç duvarında opus quadratum őrgűlű iç bukey bir kısım yer almaktadır. Bu duvara altı kapı açılmaktaydı; bunlardan kuzeydeki sondan ikinci kapı daha genis yapılmış ve korint baslıklı sűtunlarla cevrilmişti. Septimius Severus ve Caracalla’ya adanmış yazıt da yapının tamamlanış ve yeniden yapılanma dőnemlerinin iki imparatorun ilk saltanatlık yıllarına tarihlendiğini sőylemektedir.

X