Sarnıçlar

 

Kentte yer alan sarnıçlara burunda ve iç kesimlerde daha fazla rastlanılmaktadır. Özellikle tiyatronun yakınındaki ana kayaya oturmuş Merdivenlikuyu ve agoranın hemen güneydoğusunda opus caementicium örgülü, kalker bloklarıyla kaplı, tonozlu kemerle örtülü bulunan bir yapı da bu konuda önem taşımaktadır.
Yarımadada kısmen veya tamamen ana kayaya oyularak yapılmış çok sayıda sarnıç bulunmaktadır.
En büyük sarnıç Bizans Sarayının güneyinde yer alıyor olup, muhtemelen yapıyla ilişkili ve inşa şekline bağlı olarak yapılmıştır.

X