YARIMADADAKİ BAZİLİKA

 

 

Yarımadadaki burnun kuzey ucunda, Bizans Döneminin öncesine; 5. yüzyılın ikinci yarısına ait bir bazilika bulunmuştur. Asimetrik yapısı muhtelemen düzenli olmayan tepelik konumundan kaynaklanmaktadır. Yapı doğuda apsisle üç nefe ayrılmış olup, çok iyi korunmamış olan opus sectile ile ufak parçalara ulaşılmıştır. Taban ne yazık ki düzensiz bir şekilde korunmuş olup, kuzey nefteki neredeyse tamamen yokolmuştur. Kronolojisi MS 5. yüzyıl – 6. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir.

X